Leron Leron Sinta

Leron leron sinta,


Buko ng papaya,


Dala dalay buslo,


Sisid la ng sinta,


Pagdating sa duloy,


Nabali angsanga,


Tapos kapalaran,


Humanap ng iba.