Killi Killi Watch Watch

Killi, killi, killi, Killi, Watch, watch, watch, watch,


Kay-you kin-cum ka-wah;


Hay ha hay chai-ma hay chai-ma pol-ly wa-ma,


Hay ha hay chai-ma hay chai-ma pol-ly,


Om-pa, Om-pa, Om-pa, Om-pa.